Nieuwe regeling: TVL voor startende ondernemers

3 juni 2021 16:20

Voor wie is de nieuwe regeling bedoeld?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor startende ondernemers is bedoeld om bedrijven te ondersteunen met het betalen van hun vaste lasten, wanneer zij tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn gestart met hun onderneming.

De subsidie is voor bedrijven die:

  • Mkb-bedrijven en ZZP’ers die zich tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hieronder vallen ook ondernemers die een doorstart hebben gemaakt en zich in deze periode opnieuw hebben ingeschreven in het Handelsregister. 
  • een vestiging los van het privéadres hebben en meer dan € 1.500 vaste lasten per kwartaal hebben;
  • meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis;

NB: Ondernemingen die verbonden zijn aan 1 of meer bestaande onderneming komen niet in aanmerking voor de TVL voor startende ondernemers. Ook financiële instellingen, overheidsbedrijven, bedrijven die failliet zijn of uitstel van betaling hebben aangevraagd bij de rechtbank, komen niet in aanmerking.

Hoe bereken je het omzetverlies?

Door de omzet van Q1 2021 te vergelijken met de omzet van Q3 2020 (referentieomzet) krijg je het percentage omzetverlies. Bij een percentage van meer dan 30% komt de startende onderneming in aanmerking voor TVL.

Hoe wordt de hoogte van de TVL bepaald?

De hoogte van de TVL subsidie over het 1ste kwartaal 2021 wordt bepaald door:

  • het omzetverlies over dit kwartaal in vergelijking met de omzet over het 3de  kwartaal in 2020 (juli t/m september);
  • het percentage vaste lasten dat bij de hoofd SBI-code hoort;
  • het subsidiepercentage. 

Wanneer kun je de TVL aanvragen?

Het loket voor de TVL voor startende ondernemers is geopend van 31 mei tot 12 juli, 17.00 uur.

De TVL voor startende ondernemers kun je aanvragen via de volgende link:
TVL aanvragen startende ondernemersTerug naar nieuws overzicht

Adres

RM Accountant & Adviseur
Ecu 2
8305 BA Emmeloord

  0527 70 10 90   info@rm-accountant.nl